Vezetői és sales tréningek

Változáskezelés tréning

Game changer: változáskezelés és változásmenedzsment

Game changer: változáskezelés és változásmenedzsmentA VÁLTOZÁS OLYAN AJTÓ, AMELYIK CSAK BELÜLRŐL NYÍLIK.

 

A jelenlegi világunkra koronavírustól függetlenül is jellemzőek a gyors és radikális változás ok, a kiszámíthatatlanság. Egyre bonyolultabb rendszerekben élünk és dolgozunk, így korunkat gyakran nevezik VUCA-világnak is, (Volatile (nagyon gyorsan változó), Uncertain (kiszámíthatatlan), Complex (bonyolult), Ambiguous (bizonytalan). Ebben a világban a korábbi, bevált módszerek nem működnek, és új megoldásokra és készségekre van szükség a sikerrességhez.
Mindegy, hogy magánemberek, vezetők, vagy vállalkozók vagyunk, emberileg mindnyájan hasonló fázisokon megyünk keresztül egy változási folyamatban. A megéléseinken valamit segít, ha mi magunk kezdeményezzük a változást, de a szokásaink megváltoztatása, a komfortzónánkból való tudatos és fenntartható kimozdulás így is sok erőfeszítéssel bizonytalansággal jár.

A változás félelmek sokaságát szabadítja el: az ismeretlentől, a szabadság elvesztésétől, a státusz és a pozíció elvesztésétől, a tekintély és a felelősség elvesztésétől; valamint a jó munkakörülmények és a pénz elvesztésétől való félelmet.

Ezen félelmek tudatosítása mellett, nagyon fontos, hogy bizonyos készségeket elsajátítsunk annak érdekében, hogy képesek legyünk kontrollálni, amit tudunk a folyamatban, ugyanakkor el tudjuk fogadni, amire nincs hatásunk, és el tudjuk engedni a nem hatékony működéseinket a helyzettel kapcsolatban. A változáskezelés olyan hatékony megküzdési stratégiákkal vértez fel, amelyek segítségével sikeresen átlendülhetünk az új helyzethez való alkalmazkodás nehézségein. Így elmondhatjuk, hogy a változások kezelése egyrészt technika, másrészt önismereti téma is.

Tekintve, hogy minden szervezetet emberek alkotnak, előre bejósolható, változásra adott reakciókkal, így ezek megértése nagyon fontos a szervezeti változások managelése szempontjából. A változásmenedzsment ma már általános elvárás a vezetőkkel szemben, amelyhez nemcsak a munkavállalók, hanem a csapatdinamika és a motivációs háttér mélyebb ismerete is feltétlenül szükséges. A vezetőknek a változások között egyfajta „érzés – managerré” kell válniuk, akik tisztában vannak a saját működésükkel, és a csapataik változáshoz való viszonyával. Ha ezek a tudások megvannak a vezetőknek, sokkal könnyebb megérteniük a változásokkal szembeni esetleges ellenállás okait, és a csapatok hozzáállását gyorsabban fordíthatják az elköteleződés irányába.
Tréningünk nemcsak eszköztárat ad a változásokhoz való rugalmasabb alkalmazkodáshoz, az egyes fázisok megértésével és a fázisváltások támogatásával felgyorsulhatnak a folyamatok, amely hatékonyabb és gyorsabb reakciót is eredményez, és így „game changer”-ekké válhatunk magán emberként, kollégaként, vagy vezetőként.

Kinek ajánljuk?

 • Kinek ajánljuk a változáskezelés tréninget?Akik szeretnék az életük során bekövetkező változásokat rugalmasabban kezelni
 • Akik szeretnék megérteni a változásokhoz kötődő érzelmek kialakulásának okait és emberi szükségleteink rendszerét.
 • Akik szeretnének tudatosan kezelelni a változásokat vezetőként, hogy végig tudják kísérni csapataikat a változási folyamatokon.
 • Akik szeretnének proaktívan jelen lenni egy változásban, hogy eredményesen kerüljenek ki a folyamatból.
 • Akik szívesen elsajátítanának új technikákat a változáskezelés és a változásmenedzsment eszköztárából.

A változásmenedzsment tréning hatásai

a változásmenedzsment tréning hatásaiA Game changer tréning résztvevői:

 •  Megértik a változások lélektani hatásait
 • Képessé válnak saját változással kapcsolatos érzéseik megértésére
 • Megtanulják a változások jellemző fázisait és azt hogy az egyes fázisokból hogyan lehet a következő fázisba lépni a tagadástól az új működés iránti elkötelezettségig
 • A változáskezelés és a változásmenedzsment módszerein keresztül elsajátítják, hogy vezetőként hogyan tudják csapataikat átvezetni a változási folyamatokon.
 • Megtanulják, hogyan kezeljék a változásokkal kapcsolatos stresszt.

A képzés fő témakörei

 • a változáskezelés képzés fő hatásaiAlapvető szükségleteink, avagy miért félünk a változásoktól, ha nem mi kezdemènyezzük azokat.
 • A változás szakaszai, változásmenedzsment a gyászmodell által leírt fázisokon keresztül az anticipációs gyásztól az elkötelezettségig.
 • A változáshoz kötődő belső kommunikáció önmagunkkal.
 • Befolyásolási körünk és annak tágítása.
 • A realista optimizmus kialakításának eszközei
 • Vezetői kommunikáció és változáskezelés a kollégák igényeinek, érdekeinek megértésével.
 • Személyes és szervezeti jövőkép megfogalmazása és lebontása konkrét lépésekre.
 • A változashoz kötődô stressz kezelése az egyes fázisokban.
 • Pszichológiai immunrendszer fejlesztésének lehetőségei egy változás során.

További információk

HAJNAL ANDRÁS                

Ügyvezető Partner, Tréner, Coach

andras.hajnal@shconsulteam.hu

+36-30-515-7982