Gyakori kérdések

1. Mit jelent a Reziliencia?

A reziliencia tömören a lelki ellenállóképességet jelenti. Azt a képességet , amellyel úrrá tudunk lenni a nehézségeinken. A reziliencia tehát a rugalmas egyensúly kialakításának képessége az életünkben, amely több tényező együttes hatásának eredménye. Ha a reziliencia 10 pillérének akár egyike deficites, azaz 10-ből egy témakörben nem vagyunk megfelelően erősek, már elég ahhoz, hogy nehezen boldoguljunk az élet megpróbáltatásaival szemben.

Bővebben itt olvashatsz róla

2. Ha elmegyek a Reziliencia tréningre, mit kapok?

A képzés során egy reziliencia térképet kapnak a résztvevők saját, aktuális reziliencia szintjükről. Ez egy több kutatás eredményeit szintetizáló reziliencia rendszer, melynek meghatározott pillérei mentén vizsgálják az adott kolléga reziliencia szintjét.  A résztvevők a képzés során, képessé válnak önrevíziót tartani és megakadályozni a burnout-ot, vagyis a kiégést. Rejtett belső erőforrásokat fedeznek fel és technikákat sajátítanak el lelki állóképességük erősítésére. Képesek megerősíteni a rugalmasságukat változó helyzetekben, különbséget tenni azon helyzetek között, amiken érdemes változtatni, és amiket érdemes elfogadni. A Reziliencia tréning után a résztvevők képesek olyan fenntartható egyensúly irányába elmozdulni, amely pozitív hatással van az életükre, karrierjükre és emberi viszonyaikra.

Bővebben itt olvashatsz róla

3. Mik az értékesítési tréning elemei?

Az értékesítési tréningünk, a Sales21 program magában foglalja mindazon készségeket és technikákat, amely korunkban elengedhetetlen a fenntartható értékesítés szempontjából.

A résztvevők megtanulják az értékesítés folyamatát, képesek ránézni a saját sales attitűdjükre és változtatni rajta.

 • Sales attitűd – kialakítása, formálása
 • Értékesítés vagy eladás
 • Két agyféltekes értékesítés
 • Viselkedéspszichológia az értékesítés támogatásában
 • Az etikus hatásgyakorlás elemei
 • Vevőjelek és értékesítési stratégiák
 • Storytelling és metaforák szerepe
 • Érzelmi intelligencia az értékesítésben
 • Prezentációs technikák, pitch making

Bővebben itt olvashatsz róla

4. Az Ügyfélélmény pontosan mit takar?

Az Ügyfélélmény röviden azt a benyomást jelenti, amelyet az adott cég ügyfele onnantól, hogy először hall az adott cégről, odáig, hogy megszűnik a kapcsolatuk szerez. Ez a benyomás több impulzus összességében keresendő. Számunkra az Ügyfélélmény nem egy eszköz, amivel több vásárlónk lesz, vagy nagyobb bevételre tehetünk szert, hanem egy olyan, a teljes vállalatot, vagy szervezeti egységet átható attitűd, amivel olyan maradandó pozitív élményeket adhatunk ügyfeleinknek, amelyekre emlékezni fognak, amelyeket szívesen elmesélnek ismerőseiknek. A jó Ügyfélélményből szájhagyomány lesz.

Bővebben itt olvashatsz róla

5. Mik az Ügyfélélmény folyamat elemei?

Az adott vállalkozásra szabott folyamat során teljes revíziót tartunk az ügyfél útja (customer’s journey) kapcsán. Meghatározzuk az adott termék, vagy vállalkozás ügyfélélmény elemeit, feltárva az ügyfélélmény pontokat (touchpoints), beavatkozási formulákat adunk a jobb ügyfélélmény biztosítása végett, és eljárási rendeket alakítunk ki közösen a megrendelővel, valamint élményfelelősöket nevezünk ki, akik az adott élménypont adta maximális élmény fenntartásáért felelősek. Fejlesztő programunkkal az ügyfél útjának összes állomását érintjük, és módszertanunk segítségével fentartható változást tudunk biztosítani kis és nagyvállalati partnereink számára.

Bővebben itt olvashatsz róla

6. Mit jelent a sales coaching?

A sales coaching azt a támogató eszközt jelenti, amellyel értékesítési tréning folyamatainkat támogatjuk. A sales coaching a Development Cycle módszertanunk lényegi eleme, mellyel tartós változást tudunk elérni a tantermi értékesítési tréning implementálása során. Előnye, hogy minden, a programba dedikált értékesítő, vagy tánácsadó – szakértő kollégával több területi coaching napot tölt el trénerünk, mely napok során a kolléga kommunikációs, együttműködési, sales, stb. készségeit fejlesztjük éles szituációkban. A coaching napok során a közös szakmai és fejlesztési célok kijelölése mentén haladunk, így a fejlődés már az első nap során érzékelhető, sikerélménnyel és beépült tudással válnak el a felek.  A folyamat zárásaként egy fejlesztő dokumentumot adunk át megrendelőnknek, amely az adott egyénre szabott, írásos fejlesztési haladást és további fejlesztési javaslatokat tartalmazza.

7. Mitől más az SH Consulteam Vezetői képzése, mint a többi trénercégé?

Vezetői képzésünk rugalmasan alakítható programot ad megrendelőinknek. A standardizált képzési tematikák teljes szervezeti átadásától a minden elemében az adott vállalatra és vezetői szintre szabott fejlesztő programig tudjuk alakítani a képzési tervet. A Vezetői képzési folyamatainkat extrém vezetői tréninggel kiegészítve, az egyéneket a személyes  komfortzónájukból jelentősen kimozdítva, téthelyezetekben képezzük a csúcsvezetőket, indoor és outdoor elemeket felhasználva.  A vezetői képzés fő ható területei:

 • Vezetői önazonosság és önismeret
 • Az EQ szerepe a vezetői működésben
 • Döntéshozatal és vezetői stílusok
 • Coaching szemlélet a vezetésben
 • Visszajelzési kultúra
 • Delegálás
 • Tekintélyalapú vezetés vs. hatalom nélküli hatásgyakorlás
 • Vezetői kommunikáció – jelenlét
 • A vezető motivációs képessége

Bővebben itt olvashatsz róla

8. Mitől egyedi a Nego – Lab tárgyalástechnika képzés?

Azon túl, hogy tárgyalás technika tréningünk során végig vezetjük tárgyalóinkat a sikeres tárgyalás életbevágó sarokpontjain, a résztvevők nemcsak betekintést nyerhetnek a tárgyalási taktikákba, hanem az emberi dinamikák megértésén keresztül képesekké válnak valódi hatás gyakorlókká is válni. Tárgyalástechnika gyakorlatok révén beépítik működésükbe a megfelelő felkészülési, kérdezéstechnikai, meggyőzési készségeket, illetve képesekké válnak a tárgyalópartner üzleti és egyéni motivációinak felismerésére. Ezen tudás birtokában a Nego – Lab résztvevői konkrét eszközöket kapnak a tárgyalások megtervezésére, a másik fél feltérképezésére, és arra, hogy a megállapodások legjobb üzleti hasznot és a partneri viszonyban jelentkező eredményt adják számunkra.

Bővebben itt olvashatsz róla

9. Mikor van szükségem együttműködés fejlesztés tréningre?

Egy könnyed csapatépítő buli rövid távon javíthat a közhangulaton, de hosszú távon a csapat hatékonyságát gátló tényezőket nem oldja meg. A sikeres együttműködést meghatározó motívumokra – a bizalmi légkörre, a visszajelzés kultúrájára, az egyenes kommunikációra, vagy épp a konfliktusok kezelésének módjára – egy klasszikus csapatépítő programmal nem sok eséllyel lehet pozitívan hatással lenni.

Fontos az együttműködés fejlesztő tréning, amikor a csapaton belüli együttműködés egy külső, vagy belső probléma okán romlik, vagy amikor a csapatba új kollégák, vagy új vezető kerül. Amikor a bizalom nem épült ki a csoporton belül, vagy megrendült, akkor az informális, kollégák közötti kommunikáció, a negatív pletyka válik a csapat légkört alapvetően meghatározó erővé, ami kontrollálhatatlan és normává válva rombolja  a hangulatot, az információk tiszta áramlását, és így a csapat közös teljesítményét és az egyéni teljesítményeket egyszerre. Együttműködés fejlesztő tréningünk során felszínre kerülnek a csapat kommunikációt befolyásoló negatív minták és azokat jó mintázatokra cserélve megerősítjük a csapat kohézióját, az egymás megismerését célzó és bizalomépítő gyakorlatokkal pedig ütőképes csapatot építünk kollégák csoportjából